వీడియోలువైరల్

వీడియో:చూస్తుండగానే మనిషి మెడ కొరికి… భయంకరమైన దృశ్యం

ఆయనకి కొంచం దూరంలో అనేమంది ఉన్నారు కానీ.. 4 పులులు చుట్టి ముట్టాయి.. అక్కడున్నవారు ఆయనను కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది.. చూస్తున్నడగానే ఆ మనిషిని చంపేసింది పులి. సంగమనేర్ లో జరిగిన ఈ భయంకరమైన దృశ్యం సోషల్ మీడియా లో వైరల్ గా మారింది.

Comment here