దోపిడీ చేయడమే కరోనపై జగన్ చేస్తున్న పోరాటమా?

ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకు అండగా ఉండాల్సిన సమయంలో, ముఖ్యమంత్రికి ప్రజలు అండగా ఉండాలంటూ అర్ధం లేని ప్రకటనలు ఇచ్చి ప్రజా ధనాన్ని విచ్చలవిడిగా దోపిడీ చెయ్యడమే కరోనా పై జగన్ చేస్తున్న పోరాటమా అని టీడీపీ అధికార ప

View More