లాక్ డౌన్ తో కల్లుకు పెరిగిన గిరాకీ

లాక్ డౌన్ కారణంగా రాష్ట్రంలో మద్యం షాపులు గత నెల నుంచి మూతబడ్డాయి. ఫలితంగా కల్లుకు గిరాకీ పెరిగింది. గ్రామాల్లో తాడి చెట్ల వద్దకు మద్యం ప్రియులు పరుగులు తీస్తున్నారు. తెలంగాణలో మద్యం దొరకక పోవడంతో చాల

View More