‘బతక లేని బడిపంతులు’

  ఓనమాలు నేర్పే గురువుల కష్టాలను గుర్తించవల్సిందిగా.. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయంపై పవన్ మాట్లాడుతూ.. “విద్యాబుద్ధులు నేర్పే గురువును దైవంతో సమానంగా చూసే

View More