అభిమానికి అండగా చిరంజీవి

అభిమానులు కోసం నిరంతరం ఆలోచిస్తానని మరో మారు చిరంజీవి ప్రూవ్ చేసుకొన్న ఉదంతం ఒకటి తాజాగా జరిగింది. గుంటూరు జిల్లా ” చిరంజీవి అంజనా మహిళా సేవా సంస్ధ ” అధ్యక్షురాలు కుమారి రాజనాల వెంకట నాగలక్ష్మి గారు గ

View More